04 mei 2010

ONTWERP STRIPPERSONAGE JAN DE LICHTE

Hier een ontwerpschets voor het strippersonage Jan De Lichte. Jan De Lichte is natuurlijk bekend als de held uit de avonturenroman van schrijver Louis Paul Boon maar het is ook een historische figuur. Hij is geboren in 1723 als zoon van Joseph De Lichte en Liesbet De Schepper te Velzeke.

Het is een uiterst tragische periode in de geschiedenis waarbij de bevolking van onze streken van een uitermate welvarend volk naar een verpauperde plattelandsbevolking wordt gedegradeerd door opeenvolgende oorlogen van verschillende mogendheden die achtereenvolgend onze gebieden overheersen en leegplunderen.
Het verhaal van Jan De Lichte is een tragisch, maar fascinerend verhaal over autoriteit, gerechtigheid en veiligheid. Na de godsdienstperikelen uit de zestiende eeuw had Vlaanderen veel van zijn verloren glorie terug gewonnen door onder andere de hopteelt en het brouwen van bier. Er was immers geen politie of permanente bescherming door de overheid die misdadigers in gevangenissen in bewaring hield en dus was het veiliger om te werken en te leven binnen de muren van een versterkte stad zoals het Middeleeuwse Aalst.
In de periode van Jan De Lichte werd dit soort beveiliging georganiseerd door de huursoldaten van de op dat ogenblik heersende macht. Diezelfde overheersers vroegen steeds hogere taksen aan de inwonenden waardoor bijvoorbeeld steeds meer drankgelegenheden 'illegaal' werden opgezet buiten de stadsmuren. De opeenvolgende overheersers rekruteerden heel wat soldatenvolk uit de lokale bevolking. Die werden uitbetaald zolang de oorlog duurde. Eens een gebied dan 'veranderde' van veroveraar vielen al die huursoldaten zonder inkomen, tenzij ze aan de slag konden bij de nieuwe machthebbers. Dat laatste moet bij de jonge Jan De Lichte meermaals gebeurd zijn. Die broeierige mix van tot de bedelstaf gedegradeerde, militair getrainde vechtersbazen die werden opgejaagd door een overheid die ze voorheen op het slagveld bekampten geven het verhaal iets gruwelijk tragisch, maar ook rebels en bewonderenswaardig.
Als Jan De Lichte in 1748 wordt opgepakt en op de Grote Markt te Aalst en samen met enkele van zijn kornuiten werd geradbraakt aan het gerechtsgebouw dat zich daar toen nog bevond, was hij pas 25 jaar. Op die leeftijd had hij al een indrukwekkende, gestructureerde en gedisciplineerde boevenbende onder zijn leiding met zelfs een eigen geheimtaal en code. De neiging bestaat vandaag makkelijk om Jan De Lichte vandaag af te schilderen als een marginaal die zich ontpopt tot gangster, maar binnen zijn leefwereld zou je toch gerust mogen zeggen dat hij alle kansen die hij kreeg ten volle heeft uitgebuit en zich niet slechter heeft gedragen dan de autoriteiten die niet alleen hem publiekelijk hebben geradbraakt, maar ook een reeks van zijn kompanen; waaronder meisjes van minder dan twintig jaar oud. Geschiedenis. Gelukkig zou komboloi nooit iemand radbraken. Nee, ook niet als ze het hem lief vragen.

1 opmerking:

Blogger zei

I've just downloaded iStripper, so I can have the best virtual strippers on my taskbar.