16 december 2009Hier een reportage omtrent mijn stripalbum Ducktroux dat ik op televisie had bij Ketnet in een programma genaamd 'Studioket', gepresenteerd door Annabel Van Nieuwenhuyse en Steven Van Herreweghe. Ik herinner me nog dat het in november was van 1998. Daar stopt mijn informatie, want mijn ouders hebben alleen dat fragment van het programma op video opgenomen.

Dat fragment is momenteel zelf gedigitalliseerd. De nodige vermeldingen over Ketnet, de regisseur en de presentatoren volgen spoedig.

06 december 2009


- 786 - Verandering van klimaatEigenlijk zijn we allemaal cartoonisten. We zijn naakt en hulpeloos zonder het woord en als we niet konden nadenken over de dingen zou de mensheid al lang uitgeroeid zijn.
Het is ongelooflijk dat een zwak en kwetsbaar diertje als de mens er in geslaagd is een zo belangrijke positie in de natuur in te gaan nemen. We moeten er niet preuts over zijn want zonder het dragen van kledij zijn we haast niet bestand tegen weer en wind, tegen hitte noch koude.
We hebben geen klauwen of tanden om ons te verweren tegen roofdieren. We hebben geen ontwikkelde reukzin of gehoor om ver gevaar van op afstand te voorzien. We kunnen niet vliegen, niet indrukwekkend ver lopen of springen of zwemmen. We zien in het duister geen steek voor ogen en zien niet bijzonder scherp of ver.
Het nadenken waarmee we zo hoog oplopen is het menselijk instinct. Daarmee moeten we het doen. Op die manier hebben we geleerd om de dingen rondom ons te begrijpen voor ze gevaarlijk dreigen te worden. Zelfs zonder ze daadwerkelijk ooit gezien of gevoeld te hebben.
We hebben geleerd om dingen die zich heel lang geleden hebben voorgedaan op een eender ander moment terug te herinneren. We hebben manieren gezocht om dingen die we ons herinneren aan anderen door te geven en samen te bespreken hoe ze zich anders zouden hebben kunnen voorgedaan. Of hoe ze zich in de toekomst zouden kunnen voordoen.
En op die manier is ons instinct waardevolst gebleken; niet omdat we razendsnel en hyperadequaat kunnen reageren op wat er op ons afkomt, maar omdat we zoveel mogelijke variaties van een bepaalde gebeurtenis kunnen beredeneren en onze reacties aanpassen naargelang het gewenste resultaat. De acties die we kunnen beredeneren zijn sterk afhankelijk van de gedachten die we allemaal opgepikt hebben uit ons verleden. Moralisten zullen zeggen dat gedachten goed of slecht zijn omdat iedereen verantwoordelijk is voor de ideeën die hij in zekere situatie kiest. Psychiaters zullen zeggen dat we allemaal schuld dragen aan afwijkende ideeën omdat deze slechts variaties zijn op vroegere gedachten van ons allemaal. Kunstenaars zullen zeggen dat alle gedachten die kunnen gedacht worden, moeten gedacht worden omdat het de evolutie ten goede komt. Humoristen zullen zeggen dat ook aan slechte dingen goeie kanten zijn. En www.komboloi.be die denkt dat het heel verbazingwekkend is dat u het doorheen deze tekst hebt gemaakt tot deze allerlaatste letter. -786-