22 februari 2014

Brieven aan Daens - Paus FranciscusAan Zijne Heiligheid Paus Franciscus.
Palazzo Apostolico Vaticano, 00120,
Citta del Vaticano

Uwe Heiligheid paus Franciscus,

In 1534 werd de orde van de Sociëteit van Jezus opgericht en in 2013 werd u als eerste lid van die orde uitgeroepen tot paus. In Aalst ( Oost-Vlaanderen, België) herdenken we dit jaar onze ere-burger priester Adolf Daens (1839-1907) omwille van de 175ste verjaardag van zijn geboorte en in het kader daarvan wou ik een verzoek tot u richten.

Adolf Daens was in 1858 ingetreden bij het Jezuïetennoviciaat te Drongen (Gent) en heeft lange tijd binnen de orde gebleven en geprobeerd carrière te maken. In 1871 werd hij echter uit de Jezuïetenorde ontslaan. Het zou gegaan zijn om persoonlijke meningsverschillen met zijn oversten, maar het is nooit officieel duidelijk geworden waarom hij uit de orde verstoten werd.

Om een heilige te worden was Adolf Daens een te wereldlijk figuur en het leidt geen twijfel dat dit zeker geen persoonlijk doel zou geweest zijn. Toch leest zijn levensverhaal als dat van een martelaar, als iemand die de initiatieven van de Encycliek Rerum Novarum (1891) met alle macht heeft verdedigd tegen haar tegenstanders binnen en buiten de Katholieke Kerk, ook als dit tot gevolg had dat ze zijn familie en zijn persoonlijke carrière ruïneerden. 
Paus Franciscus I - Komboloi!


Op zijn sterfbed werd hij verplicht in zijn laatste uren om officieel te verklaren afstand te doen van zijn idealen en akkoord te zijn met het beleid van de Katholieke Partij ( = de politieke partij, niét de Heilige Katholieke Kerk op zich). Als hij niet akkoord ging met die opgelegde verklaring zouden hem de Laatste Sacramenten ontzegd worden. Dat deze hem niet ontzegd werden, geldt als enig bewijs van zijn akkoord. 

Priester Daens was razend populair en zag niet de nood om af te zien van zijn geloof in de stellingen van Rerum Novarum. Wat Daens wél zijn leven lang heeft geprobeerd is om opnieuw opgenomen te worden in de orde van de Jezuïeten , maar die deur is zijn leven lang gesloten gebleven. 

Vandaar mijn verzoek aan u, uwe Heiligheid, om aan die grote wens van priester Daens tegemoet te komen en deze alsnog opnieuw op te nemen in de orde van de Sociëteit van Jezus in 2014.
Hoogachtend Tom Houtman
Aalst, 14 januari 2014

04 februari 2014

Verandering voor de vooruitgang.

Ik zou moeten veranderen, maar ik kon het niet laten. Het is tenslotte zo'n fantastisch komisch duo. Dus ook voor 2014 een eerste 'Bart & Elioke'. Komboloi, vooral voor vrolijkheid!