04 september 2013

Oilsjt kleert Vloms! En et ‘Oilsjters kleerboek, nr.2’ helpt een betjen …
’t Es goe geweten da’d-oiljst volledig Vloms coleert: terwoijl in vroeger toiden oeveral in en rond Oilsjt ons schoein Oilsjters dialect gesproeken of verstoan wird deer elken Oilsjteneer, oe’rde nà evengoed deer d’oilsteneers zelf as deer d’inwoijkelingen op zen best ewa ‘verkauvelings-Vloms’ spreiken, mor anders: alles alliejen in ’t proeper Vloms!

In september van 2010 heedt juwielenontweirper Arthur Houtman ver de braderoij van d’ Hovenierstroat-Veirkenmet een iejste ‘Oilsters kleerboek’ oitgebrocht, da’doan aal zen beziek dennen dag ver niks wird weggegeven zonder da’z iet moesten koeipen. ’t Was just zen bedoelink om zoeveel meegelek menschen oan te trekken veer eir joarlijkse braderoij. En oi heedt meegen ondervinnen da’det ‘Oilsjters gevoel’ écht bestoat, want een goei 800 mensjen kwoamen eir op dienen dag zelf een boeksken hoalen.
Juwielenontweirper Arthur Houtman mokt alliejen unieke, originele juwielen op moat van zijn kalanten en as gaadsmid levertn oij internationoale topkwalitoit. Alez, vé te zeggen dat’n gieën goesting ‘ad om zoemor e vervolg of een herhoaling te doeng, terwoijl dat’ter pertang gralijk veel volk doarachter es kommen vroagen. Mor na van’t joar eiget oij toch gedoan. Ge kintj gerest zoijn: Dirk Martens, Pieter Coecke, Louis Paul Boon en natierlijk Daens, woarvan noste joar den 175ste geboertedag weird gevierd, stoan met nieve tiej’ke’ningen in tees boeksken, en der zen dinges oit de diejlgemientsjes oeik. Mor, ‘et ‘Oilsjters Kleerboek, nr. 2’ is veeral een groesj iejrbetoein oan ons schoein oilsjters dialect. N’helft van de 16 unieke kleerprentjen gon oever oilstersje oitdrikkingen. En de maanen van Drukkeroij Azul oit Oilsjt verzergen weer goe de kwalitoit van het drukweirk.

Alleman da wiltj mee’helpen om Oilsjt Oilsjters te coleeren kan, vé zolang als da’ter zen, per persoejn iejen groatis boeksken kommen hoalen op de braderoij ‘Meelendries-Hovenierstroat-Veirkemet’ op zoaterdag 14 of zondag 15 september 2013.

Om een exemploar van tees uniek ‘collectors item’ t’emmen, kin’dje zonder iet te moeten koejpen ( mor ‘et màg wel hein) en zolank als’n oepen is, afkommen nor de winkel van Arthur Houtman, Hoveniersstraat 23/2, 9300 Aalst. Meer informatie: www.arthur-houtman.be