11 november 2012

OILSJTERSE OITDRIKKINGEN
Het begon als een ideetje van mijn ouders om enkele van de vele spitante spreuken uit het Aalsters dialect te illustreren. Ik maakte er een reeks met mijn twee stripfiguurtjes Knoesel & Kleopa die zeker ook voor kinderen te doen zijn. Hoewel de écht leukste uitdrukkingen in het Aalsters niet voor kinderen geschikt zijn, zoveel is zeker. 


Ik wist niet zo goed wat ik moest aanvangen met deze tekeningen en koos vervolgens voor de 'hedendaagse oplossing' van een facebookgroep. Veel tekenaars richten zo'n groep op ter promotie van hun eigen werk, maar ik had nooit eerder zoiets opgericht omdat ik vond dat er voor zo'n groep op een 'sociaal netwerk' ook een ietwat socialere insteek nodig was dan de promotie van mijn eigen tekenwerk. En het verheugt me te zeggen dat het een levendige en leuke groep is geworden die me in de toekomst nog zal verder blijven inspireren voor leuke zaken. Komboloifan en Aalstenaar? Wordt snel lid van deze facebookgroep 'oilsterse oitdrikkingen'.

14 oktober 2012

METAMORFOSE: DE KRACHT VAN VERANDERINGVroeger vormde de voorstelling van verandering vooral vreeswekkende visies die veelal vermijdbaar moesten blijven. Verandering valt moeilijk te voorspellen en te controleren. Verandering is controverse in actie.

In 2002 maakte ik een stripversie van het beroemde verhaal van Franz Kafka 'Metamorfose'. In mijn adaptatie was het één en al horror dat de klok sloeg en ik beleefde een sensationeel genoegen aan het visualiseren van de verschrikkelijke veranderingen die Gregor Samsa uiterlijk en innerlijk ongewild onderging.
Vandaag de dag zou ik nooit meer durven op papier zetten.
Misschien is horror niet meer zo hip, misschien ben ikzelf te veel veranderd ? Vandaag wou ik graag even terugblikken op die verandering en genieten van de inkleuringen van dit stripalbum die ik niet met de computer deed, maar met verf en penseel. Zelfs digitaal ziet het er allemaal toch lekker sfeervol en stemmig uit ( ondanks de huiveringwekkende horror van het thema). En na ongeveer tien jaar enkel digitaal te hebben gewerkt krijg ik wel zin in wat verandering: om opnieuw eens met echt penseel en met echte verf te gaan schilderen.
Helemaal hip maakte ik echter een filmpje klik hier!
Maar voor de verandering kan je natuurlijk ook een kijkje nemen op www.komboloi.be

07 juli 2012

Wieze stript! Het huis van de familie De Vis uit Aalst.

Op zondag 8 juli is het zover in het prachtige Oost-Vlaamse dorp Wieze! De topkok Giovanni, die daar een restaurant had,  is teruggekeerd naar de Molenstraat te Aalst. Maar bij 'Den dikken Eik' in Wieze kan je nog steeds gaan kijken naar de prachtige deur van de villa van de legendarische familie De Vis, die in de Molenstraat te Aalst stond maar werd afgebroken. Gelukkig hebben ze het prachtige portaal gestript en permanent in Wieze tentoongesteld. 
Goeie gelegenheid voor komboloi om ter gelegenheid van dit eerste stripfestival ' WIEZE STRIPT!' nog eens de vakantie in te zetten met een
leuke Aalsterse kleurprent. Hier in ingekleurde versie in vrolijke, zonnige stripverhaalkleuren. Veel plezier iedereen morgen op dit fantastische stripfestival. De kleurprent downloaden kan HIER!


01 mei 2012

DRAGOSTEA DIN TEI


LIEFDE ONDER DE LINDEBOOM
In het vorige decennium stond religieus fanatisme centraal bij de meeste wereldgebeurtenissen en vooral in het Westen waar we dachten dat we de tradities en religieuze gebruiken achter ons hadden gelaten ten gunste van verlichte 'waarden en normen'; voelden velen zich toch onderdrukt wanneer vanuit vreemde streken uitheemse tradities werden ingeplant in de post- moderne maatschappij. De 'eigen' tradities die al lang achterhaald werden geacht werden opeens van onder het stof gehaald.

Op de avond voor één mei vieren de voor-christelijke heidenen de zogenaamde Walpurgisnacht, een Keltische traditie ter ere van de god Beltane. Deze traditie bleef verderleven in de plantingen van de meibomen, vaak lindebomen. In zo'n lindeboom zou zich de godin van de vruchtbaarheid en van de liefde vestigen als een soort beschermgeest. Geen wonder dat onder deze lindeboom de liefde werd verklaard en huwelijken werden gesloten.
Of er vandaag nog werkelijk mensen zijn die echt geloven dat er geesten van de liefde huizen in bomen weet ik niet, maar het jaarlijks oprichten van een lindeboom zou toch in ere mogen hersteld worden, vind ik. En iedereen kan er dan ongestoord van meegenieten, net als van de komboloi.

22 april 2012

"NIETS GAAT TEN ONDER"

NIETS GAAT TEN ONDER

"Echte helden getuigen zelden ... ". Zo vatte Herman Van Veen het ooit mooi in woorden. Met vandaag het thema 'Helden' voor de Vlaamse Erfgoeddag is het een goed moment om daarover even na te denken. Wie zijn onze helden en wat hebben hun verhalen ons te vertellen, of zijn helden slechts toevallige figuranten in de spannende of tragische verhalen die anderen ons op de mouw spelden. 

Eeuwenlang ging men ervan uit dat de geletterden, meestal geestelijken de waarheid en de kennis in pacht hadden. Als we vandaag vaak meewarig terug op die halsstarrige manier waarop kerkelijke intelligentia eeuwenlang waarheden bleven verdedigen, omdat die dingen in hun boeken beschreven stonden als keiharde waarheden. Maar de wetenschappelijke wereld van vandaag lijkt soms te lijden aan diezelfde kwaal, waarbij gesteld wordt dat bijvoorbeeld op het internet eenieder informatie kan verzamelen en verspreiden, zonder dat die beweringen aan de waarheid kunnen getoetst worden. Een zeer rare bewering, want in een open forum als het internet waaraan iedereen kan deelnemen moet de filtering toch het scherpst zijn. Zo zijn er bijvoorbeeld mensen als Einstein of Newton,  die geniale wetenschappelijke theorieën opperden maar nadien zelf hun eigen ideeën links lieten liggen of betwijfelden. Bizar? Helemaal niet, want wat weten we nu zeker?  Archeologen registreren de laatste decennia bijvoorbeeld massa's imposante vondsten van de Keltische stammen die wijzen op een onverwacht gesofisticeerde cultuur, die veel verder stond dan dat wat we eeuwenlang voor waarheid namen omdat de Romeinse overwinnaars ons 'historische' bronnen schonken die een heel ander verhaal vertelden.

Julius Caesar beschreef de Kelten als minderwaardige barbaren, en riep overmoedig dat ' de teerling geworpen is', maar bij Einstein klonk het al heel wat bescheidener 'dat God niet met dobbelstenen werpt'. Zowel het Keltische- als het Romeinse rijk gingen ten onder en dat is waarschijnlijk het lot van alle helden. Maar, zolang wij er maar over kunnen vertellen zal niets uit het verleden echt ten onder gaan. Een leuke gedachte met lof voor het onderwijs! In Aalst vieren we dit jaar de honderdste verjaardag van zowel het Vrij Technisch Instituut als van de schrijver Louis Paul Boon. De schrijver die daar van school werd gestuurd omdat hij betrapt werd bij de verspreiding van ongepaste boeken. Een zaak waarvoor de schrijver later wraak nam door een fictiewerk te maken over de ongepaste moraal van de bestuurders van die betreffende school.
Komboloi brengt beide nog eenmaal bij elkaar met een nieuwe leuke kleurprent van de jeugdige Louis Paul Boon met de historische gebouwen van de school op de achtergrond. Veel plezier! kleurprent hier!

16 april 2012

STRIPVERHAAL SINT-GUDULA door KOMBOLOI!

God, Allah, Jawhe, Hiram Abiff, de gerelativeerde kwantum, objet petit-a, Andy Warhol ... Allemaal ongelooflijk verslingerd aan de komboloi! Wie een prachtige tentoonstelling wil zien met een select overzicht van Christelijke Helden, kan dankzij Brabant Strip vzw op de Vlaamse erfgoeddag met het thema Helden, terecht in Lamot, Havenwerf Mechelen tussen 10 en 18 uur.

Daar kan je afbeeldingen zien van komboloi, maar ook van veel van zijn eigen helden. Je krijgt natuurlijk heel wat Aalsterse Christelijke helden als de Sint-Gudulastrip, de prenten van Sint-Antonius en de gebroeders Daens.
Meer
info?

11 maart 2012

2012 is niet alleen het feestjaar ter gelegenheid van de 500ste verjaardag van Gerard Mercator ! In de Oost-Vlaamse provinciestad Aalst vieren we nog een andere heuglijke gebeurtenis. Het is namelijk exact 100 jaar geleden dat daar het Vrij Technisch Instituut werd opgericht. Een school met goede naam en grote faam. Om die verjaardag te vieren krijgen ze daar zelfs koning Albert en koningin Paola te gast.

Op deze school heb ik vaak workshops gegeven en zelfs even stages gedaan als leraar. Mijn opa was er directeur en mijn moeder heeft er een carrière als lerares uitgebouwd. Vorig jaar schreef ze samen met haar (ex-)collega's een boek over de geschiedenis van deze school. INFO HIER!
Maar dit is niet het eerste boek dat aan deze school wordt opgedragen, want ook één van de belangrijkste Nederlandstalige schrijvers Louis Paul Boon schreef een roman, die gebaseerd was zijn herinneringen aan en zijn fantasie over de tijd dat hij daar studeerde. Louis Paul Boon, die spijtig genoeg in de vergetelheid raakt als schrijver omdat men van zijn fenomenale beeldende kunst slechts de feminaliteit in beeld brengt, en van zijn literaire oeuvre steeds de moeilijkere boeken bewierookt, zodat het grote publiek onbewust blijft dat deze schrijver ongelooflijk toffe, leesbare boeken schreef. Daens, Jan De lichte1&2, De Zwarte Hand, Niets gaat ten onder, Vergeten straat, Het Geuzenboek, Mieke Maaike (waarom niet?) ... Allemaal plezante literatuur. Maar niet getreurd want in het Letterenhuis te Antwerpen belichten ze het werk van deze schrijver in een leuke nieuwe tentoonstelling. En van komboloi komt er nog eens een leuke kleurprent ter gelegenheid van de verjaardag van deze schrijver op 15 maart 2012.Kleurprent hier!
Link

15 januari 2012


Het verhaal van Sint-Gudula uit Moorsel door Tom Houtman - komboloi (deel 1)


Het verhaal van Sint-Gudula uit Moorsel door Tom Houtman - komboloi (deel 2)


Het verhaal van Sint-Gudula uit Moorsel door Tom Houtman - komboloi (deel 3)