29 december 2010


VROLIJK 2011!

Filmpje: hier!
Vooruit is de enige richting van verandering.
Meer dan duizend jaar geleden zorgde Karel de Grote, zelf ongeletterd, voor de vereenvoudiging van het Merovingische schrift door de vorm van de veel beter leesbare Karolingische minuskel. Een ontwikkeling van ongelooflijk belang voor de ontwikkeling van het huidige handgeschreven schrift dat vandaag verdrongen wordt door de alomtegenwoordige getypte tekst.
Maken we ons zorgen over de rare woorden uit de SMS- taal; wat moeten we dan niet denken van de gevolgen van het wegkwijnen van de traditie van de met de hand geschreven tekst?
Een internetverslaafde probeert in het nieuwe jaar van zijn obsessie af te raken en bedacht het geniale plan van een ' analoge blog', namelijk een boekje waarin hij met pen op papier over zijn leven schrijft. Een uitvinding waarover hijzelf met grote trots heeft geblogt!

Vooruit is de enige richting van verandering.
Minder dan tien jaar geleden was televisie altijd en overal. Met het almachtige MTV leek de radio voorgoed verdrongen en de Reality-TV veroorzaakte beroering in alle lagen van de bevolking omdat alles en iedereen zou blootgesteld worden aan een permanente aanwezigheid op televisie. Echter, via de communicerende vaten van elkaar afwisselende gewone mensen die we speciaal moeten vinden en speciale mensen die gewoner blijken dan je verwacht, is er spijtig genoeg alleen nog vervelende alledaagsheid te bekijken, die de televisie langzaam naar de afgrond begeleidt. Er wordt op tevee gekookt, gekuist, opgevoed, gesolliciteerd, vermagerd, afgekickt, gearresteerd en getuinierd. Alle taken waar we in het echte leven liever aan ontsnappen. Geen wonder dat mensen snakken naar escapisme van de dagelijkse sleur die ze op de klassieke beeldbuis te verwerken krijgen.

Vooruit is de enige richting van verandering.
Met het aanbreken van 2011 kijken we uit naar een wereld waarin iedereen de weg zal vinden naar internet en nieuwe, onverwachte verbanden ontstaan die de wereld veranderen. Kleine dingen zoals bijvoorbeeld de blogactiviteiten van komboloi. Of van mijn vrienden van AALST.TV die op een kleine oppervlakte opereren, maar toch het thema van gesprek bij de lokale bakker of beenhouwer sturen zoals voorheen alleen de nationale televisiezenders dat konden.

De tijden veranderen en het gaat dus hopelijk allemaal een positieve richting uit. Ik wil graag de mensen die ondertussen al jaren mijn blog volgen ( ik heb tot mijn eigen verbazing ontdekt dat die bestaan) en ook alle vrienden van komboloi een zeer gelukkig en voorspoedig 2011 toewensen. SUCCES VOOR ONS, SUCCES VOOR IEDEREEN !

Bekijk het online nieuwjaarsfilmpje hier!

22 december 2010


Vrolijke feestdagen en een voorspoedig 2011 voor alle vrienden van de komboloi!

04 december 2010

IEDEREEN KLASSIEK, IEDEREEN KOMBOLOI! Vandaag viert komboloi mee met het tienjarig bestaan van RADIO KLARA aan de hand van een ludiek filmpje. Geluidloos om de mooie muziek niet te verstoren: Veel plezier en felicitaties aan de radiomakers.
Bekijk het filmpje daar:
RADIO KLARA

27 november 2010

KOMBOLOI, een wit en onbeschreven blad.

De geschiedenis, ooit is ze begonnen met een wit en onbeschreven blad. Reeds drie jaar nu is het dat ik de boeiende bezigheden volg van de Aalsterse archeologen, die op de zolder van de ruimte die daar als stadsmuseum dient, onderzoek plegen naar de vondsten die de prille oorsprong van de menselijke beschaving aan de Aalsterse Dender moeten blootleggen en wetenschappelijk kaderen. Hun fenomenale arbeid verdient een bloemetje, maar ik vermoed dat ze een vaasje verkiezen.

Hun aanwezigheid maakt het gebouw dat als stadsmuseum dient tot een educatief pretpark dat een bezoekje meer dan waard is. Want wat weten we eigenlijk van het verleden naast de dingen die we in geschreven teksten te lezen krijgen? Dat is de geschiedenis die we leren, maar de dingen die mensen neerpennen zijn altijd gedragen door een mening en een reden om de tekst te schrijven. Is het niet denkbaar dat deze archeologen, die de bodem doorploeteren en het concrete verleden trachten te reconstrueren eigenlijk een geloofwaardiger beeld schetsen van het verleden. Misschien hebben we een veel realistischer beeld van de prehistorie dan van de geschreven bronnen die het verhaal van onze geschiedenis vertellen. Wat die geschiedenis is slechts ontstaan uit de menselijke manipulatie van een wit en onbeschreven blad.

En meestal verzin ik de vertelsels op mijn blog lekker zelf maar deze keer zal ik eens een echt gebeurd verhaal vertellen. Laatst zat ik op de trein te mijmeren over wat ik eigenlijk allemaal had verwacht van het leven en welke stappen ik nog zou moeten zetten om dat ook waarlijk te realiseren. Wegdromend richtte mijn aandacht zich op het gesprek van twee converserende medereizigers, twee ingenieursstudenten. Ze vertelden hoe ze die middag in hun leslokaal op de derde verdieping allerhande papieren vliegertjes vouwden en uit het raam wierpen om al proberend te ontdekken welk vernuftig ontwerp het verst zou vliegen. Het ene vloog al wat verder, dan het andere. En toen ze merkten dat het grasplein aardig vol lag met papieren vliegertjes nam één van hen moedeloos een ongevouwen blank blad en wierp het achteloos uit het raam, waarop het door de wind werd gegrepen en hoog de lucht in dwarrelde en draaide, verder en verder en verder, tot het enkel nog een klein stipje aan de einder leek, maar nog steeds verder vliegend. … Mooi, hé?

Dat is de filosofie van de komboloi verteld aan de hand van een blank, ongevouwen en onbeschreven blad.
AMOR POTESTAS EST SPARGE AMOREM AMA KOMBOLOI!

16 november 2010

Aalst Carnaval erkend als immaterieel erfgoed van de mensheid door Unesco.

Liefde is een steekspel van pokers en kokers en dat mag je wel letterlijk nemen dit jaar in Aalst. Het is een uitgekookt toonbeeld van ironie dat midden in de Week van de smaak het Carnaval Aalst als immaterieel erfgoed van de mensheid wordt erkend door de UNESCO.

Iedereen weet dat de aanvraag vorig jaar reeds de kers op de taart moest zijn van het vernieuwde zelfbewustzijn van de ajuinen. Maar de aanvraag draaide in de soep en daar waren vele Aalstenaars kwaad om. Deze keer is het gelukt en het gejuich is nog niet geschreeuwd of er steken onder de Aalstenaars zelf opnieuw cynische geluiden de kop op over wat het feest van de wansmaak wordt genoemd.

De schande van de trots, een typisch Aalsterse paradox. Om het aan buitenvolk uit te leggen vertel ik altijd het verhaal van de twee vrienden die samen op restaurant zitten. Twee Antwerpenaars of Gentenaars samen op restaurant zullen zelfs een wildvreemde hun beste vriend noemen als ze daarmee belangrijker lijken dan hun tafelgenoot.
Terwijl twee Aalstenaars samen op restaurant in de belangstelling zullen komen te staan door iedereen fantastisch te vinden, behalve henzelf en hun beste vrienden.

Als twee vrienden uit Gent of Antwerpen samen op restaurant gaan zullen ze tegen elkaar op belangrijke kennissen en vrienden menen te herkennen bij de andere restaurantbezoekers, en om het hardst beweren de beste vriend te zijn van wie dan ook. Desnoods beweren dat ze vaste klant zijn en de waard persoonlijk kennen om toch maar interessant te worden bevonden.

Als twee Aalstenaars samen op restaurant zitten zullen ze zich tegen elkaar zitten excuseren over de erbarmelijke kwaliteit van de service van dit restaurant waar ze alleen tegen hun zin komen omdat ze per ongeluk de waard persoonlijk kennen die ze evenwel niet al te sympathiek vinden. En als hun beste vriend even naar toilet is zullen ze zich tegen de wildvreemde omstanders omstandig verduidelijken dat deze tafelgenoot waarschijnlijk denkt dat hij een beste vriend is, maar dat het slechts schijn is. Niets meer dan het feit dat ze elkaar al jaren kennen zonder elkaar ooit sympathiek te hebben bevonden.

Bijtende spot en de ironie maken deel uit van het Carnavalsfeest waar alle sociale maskers voor drie dagen afgezet worden en een masker naar keuze wordt opgezet om stevig te drinken en te eten. Reeds Brueghel, getrouwd met de dochter van zijn
Aalsterse leraar, de befaamde renaissance-boekillustrator Pieter Coucke, was reeds gefascineerd door Aalst Carnaval. En ook Komboloi ontbreekt nooit op het feest. Hier een smaakvolle Carnvalillustratie die reeds verscheen in het eerste Aalsters kleurboek.

11 november 2010

KOMBOLOI PRUTTELT VURIG VOOR DE WEEK VAN DE SMAAK.
Net als steeds maakte komboloi een vrolijk filmpje. Bekijk het hier!

Of download de leuke kleurprent: HIER!

07 november 2010

Strip over de Geschiedenis van de stad Aalst, een schets.

Reeds in 2006 klopte ik aan bij de stad Aalst met het idee van een stadsstrip met een hele reeks proefpagina's onder de arm om hen, spijtig genoeg tevergeefs, van de waarde van het idee te overtuigen. Sinds ik in 2007 bij de stad in dienst kwam kon ik door de verschillende opdrachten aandacht krijgen voor mijn concept en de wijze waarop ik het wou uitwerken. Als werknemer maakte ik bijvoorbeeld een Priester Daens stripmuur voor het stedelijk museum die sterk gesmaakt werd door de jongere bezoekers.

Aalst en geschiedenis zijn altijd al mijn grote passies geweest. En wat scenario's schrijven betreft, was ik niet aan mijn proefstuk toe want ik volgde een opleiding scenarioschrijven en schreef reeds enkele eigen scenario's voor strips. Het concept, de plot voor het verhaal was eigenlijk zeer snel klaar. Ik volg de geschiedenis van een echt bestaand vaasje doorheen de geschiedenis van de stad en geef het een rol in de levens van middeleeuwse ridder Iwein Van Aelst, humanistisch boekdrukker Dirk Martens, renaissancekunstenaar en leraar van Brueghel Pieter Coecke, roversbendeleider Jan De Lichte, Priester Daens, kunstschilder Valerius De Saedeleer, schrijver Louis Paul Boon en Carnavalkeizer Kamiel Sergant.

Het historisch veldwerk, dit was toch andere koek. Ik spendeerde uren, dagen en nachten; door het lezen van meer dan 12 000 pagina's naslagwerk en het contacteren van historici en van mensen uit de erfgoedsector. Op dat vlak heb ik al heel wat ervaring kunnen opdoen. Over heel wat historische feiten is immers nog zeer weinig historisch onderzoek gepleegd. En in tegenstelling tot een historisch werk kan je niet zeggen: " ... na eventueel geraakt te zijn door een pijl of geveld door een zwaard stierf huppeldepup, door sommigen puppeldehup genoemd, ergens tussen 1020 en 1100... . " In een strip is het of de pijl, of het zwaard. Of in 1020, of in 1100. Of hij heette puppeldehup, of hij heette huppeldepup. En dat alles vraagt dus zéér, zéér veel naslagwerk waar ik mateloos veel energie in stak, zodat een historisch geloofwaardig geheel ontstond.
Even wat cijfers: mijn scenario deelde de geschiedenis van ongeveer 2000 jaar op in 48 pagina's: gemiddeld 42 jaar per pagina. Elke pagina bevat gemiddeld 9 prentjes: elk prentje heeft een gemiddelde van 9 onderzoeksdaden ( zoeken van historische feiten en afbeeldingen) wat een gemiddeld totaal van 3888 historische opzoekingen oplevert. Via mijn functie bij de stad had ik het voorrecht om de mensen van Museum en Archief ook persoonlijk te leren kennen wat de contacten natuurlijk een beetje vergemakkelijkte om bijkomend advies te bekomen.

De vroegere Schepen van Cultuur werd een trekker van het project toen ze de resultaten zag van het grote gedeelte van de strip dat reeds klaar was. Ze bleek daarmee volledig overtuigd van het idee dat de stad Aalst mijn strip zou moeten uitgeven. De stad kon daarvoor proberen subsidie aanvragen, maar dat zou een hele tijd kunnen duren.

Omdat daar tijd zou overgaan werd er ondertussen niet stil gestaan. Aan scenarist Ivan Claeys werd gevraagd om op basis van mijn scenario een adaptatie te maken die vooral de allerjongste kinderen zou aanspreken. Ik was eerst een beetje ongerust, maar uiteindelijk wel blij dat de nieuwe schepen van Cultuur, wiens broer een gekend cartoonist is, mij de bijkomende kans bood om ook de andere versie van het stripverhaal te laten tekenen. Op die manier blijven de verhalen één visueel geheel en kan een ideale mix ontstaan om een zeer breed project te verkrijgen die de Aalsterse geschiedenis eindelijk de ruchtbaarheid zal geven die ze verdient. Met een geheel eigen album mijn geliefde stad mogen promoten én daarnaast nog eens samen met Ivan Claeys als co-auteur op de cover van een album kunnen staan zal voldoening geven voor de zéér harde strijd die ik moest leveren voor dit project. En het voordeel is dat ik met de expertise die ik opdeed een heleboel fijne collega's bij de stad Aalst en in de groeiende erfgoedsector leerde kennen, die mijn expertise en pionierswerk naar waarde hebben leren schatten en me als één van hen beschouwen. Op deze manier ligt hopelijk de weg open om dit alles als een leerrijke start te zien voor projecten bij de stad Aalst.

05 november 2010


Over de staatshervorming en de vraag naar autonomie wordt al een hele tijd gepalaverd. Maar over de moeilijke verhouding tussen de eis tot autonomie en het vormen van staten is de Aalsterse politicus, Iwein Van Aelst van ongewoon groot belang.

Hij krijgt reeds de gepaste erkenning in het nieuwe Gentse museum STAM. En met uitzondering van de intellectuele elite die gekant is tegen de laagdrempelige praatprogramma's op de radio kan ook iedereen van Jean-Pierre Rondas leren hoe belangrijk deze vandaag 'vergeten groente' van een historische figuur Iwein Van Aelst is geweest voor de Europese politiek. Hier.

Komboloi vergeet hem niet en brengt ode via een sferige schets.

30 oktober 2010


KOMBOLOI KIEST VER KRISTOF AS PRINSJ CARNAVAL 2011!

Liefde is altijd tweerichtingsverkeer en Komboloi ziet Aalst graag. En dus kiezen we allemaal massaal voor onze enige kandidaat Kristof !!! Succes: www.kristofver2011.be

BEKIJK HET KOMBOLOIFILMPJE:HIER!

De afbreker bouwt op!

20 oktober 2010


DURE WOORDEN WORDEN KOSTELIJK GEZEGD DOOR KOMBOLOI.


Antropologen, die de mensheid onderzoeken, hebben vastgesteld dat er vier dingen zijn die de mensen al sinds het begin der tijden hebben gedaan: 1.lijfbehoud 2. seks 3. tekenen 4. vechten. Van allen die niet tekenen mag je dus stellen dat ze te veel eten en drinken, te veel seks hebben en/of ruziemakers zijn. Tekenaars zijn vrienden.

Tekenend voor Aalst is keizer Kamiel Sergant, net als een ajuin zelf hét symbool voor de Keizerlijke Stede waar net als zoveel andere plaatsen op de wereld meer dan alleen maar plezier, ook steeds meer armoede opduikt. En Kamiel Sergant is meer dan Carnaval, hij helpt mensen. Toen ik hem sprak in het kader van de strip die ik maakte over de geschiedenis van de stad en ik hem de prenten toonde van het deel waarin hij voorkwam was hij razend enthousiast. Maar hij vroeg ook meteen om te kijken of er eventueel iets mee voor zijn organisatie MensenhelpenMensen vzw kon gedaan worden.

Tot nog toe was dat er niet van gekomen. Maar deze week trekt Behouddebegeerte door het land met het fantastische literair evenement 'Dure Woorden', een evenement omtrent armoede. Net als andere jaren maakte ik een ludiek filmpje en dit jaar maakte ik ook een leuke kleurprent om aandacht te vragen voor MensenhelpenMensen vzw. Want mensen moeten meer tekenen. Verdelen van de welvaart kan maar starten als er terug evenwicht ontstaat in de dingen die mensen al sinds het begin der tijden doen. Laten we allemaal tekenen tot we betere mensen zijn geworden.
Dure woorden of kostelijk gezegd? Altijd Komboloi.
Filmpje: Hier.
Kleurprent: Hier.

08 oktober 2010


ZOT VAN AA!
De vrienden van komboloi zijn ZOT VAN AA! Tegewoordig heeft iedereen de mond vol van het leuke project ZOT VAN A, maar iedereen weet dat het voor de vrienden van de komboloi wel wat meer mag zijn. Zij zijn dan ook al jaren ZOT VAN AA! En van u ook natuurlijk! Welzeker. Van u!

27 september 2010


De Ballen van Bacchus 2010. Naar jaarlijkse traditie tellen de vrienden van de komboloi af naar kerst aan de hand van de online strip ' De Ballen van Bacchus'. De plot is bekend, het lot is bezegeld. 'De Ballen van bacchus' is een boek in het boek. Twee personages, Jesse en Magda, hebben samen een boek geschreven met dezelfde titel, maar niemand zal ooit weten waarover dat boek ging. 'De Ballen van Bacchus ', de strip verwijst naar de wijn die geschonken wordt. Het verhaal speelt zich af tijdens een noodlottig kerstdiner waarbij drie koppels betrokken zijn. Alle feestvierders drinken rode wijn, behalve één slechterik die witte wijn drinkt. Dat is een héél belangrijk element in het verhaal. Bacchus is de Griekse God van de wijn. De ballen van Bacchus zijn dus eigenlijk de druiven, witte en rode, waarvan wijn gemaakt wordt. Geniet ervan via een nieuwe aflevering elke weekdag tot kerst vanaf dinsdag 28 september. We starten hier!

10 september 2010


BURNING UP for your love.
Honderd procent gestoofd, zal ze geweest zijn nadat Clara ’t Roen door de Spaanse Inquisitie als eerste vrouw uit de Nederlanden te Aalst op de brandstapel werd gezet in 1523. Clara ‘t Roen was namelijk een aanhanger van de Lutherse ideeën die het gebruik van aflaten van de Katholieke kerk veroordeelden.

Waar ideeën branden, drukken ze boeken. Waar ze ideeën drukken, branden ze boeken. Zo ging dat toen, en zo gaat het nu nog. Om de verjaardag van de terroristische aanvallen van 9/11 te herdenken zijn ze op het ongelukzalige idee gekomen om exemplaren van de Koran te verbranden. Een barbaarse en volstrekt overbodige daad. Liefde en betere ideeën kunnen haat en mindere ideeën laten ontvlammen, maar als de autoriteit geen ruimte laat om het debat, het verbaal duel aan te gaan in de openbaarheid; is dat teken dat ze doodsbang is dat ze zelf niet over genoeg liefde en goeie ideeën beschikt om brandende ideeën aan te vuren. Ik hoop dat de boekverbranding niet zal doorgaan want de Koran heeft eigenlijk niets met de terroristische aanslagen van 9/11 te zien en het is een slecht idee om de indruk te wekken dat het wel zo is.
Komboloi brandt van liefde en goeie ideeën, en is stapel van boeken.

18 augustus 2010


Circus met de K van Komboloi!

Reeds zo vroeg als de vijftiende eeuw bezochten zogenaamde zigeuners de stad Aalst om er circusnummers te komen opvoeren. Dansacts, koorddansers en waarzeggers en nog veel meer om de inwoners van de stad een feest te bezorgen. En het is bekend dat ze in Aalst nog steeds van feesten houden! Deze zigeunervolken werden Egyptenaren genoemd of Bohémiens (van Bohemen) omdat er vanuit werd gegaan dat ze uit die streken afkomstig waren. Zelf onderhouden de huidige zigeuners, de Roma, volksverhalen van een Egypte ontvluchtend slavenvolk dat verwantschappen vertoont met Joodse verhalen.

Waarheid is zeker dat zigeuners zonder vaste verblijfplaats vanzelfsprekend meer aandacht hebben voor vluchtige artistieke uitingen als dansen, zingen en musiceren. Maar ook voor waarzeggerij en acrobatieën werden ze in steden gevraagd voor het opluisteren van feesten. De magie van het circus is de verbazing voor het ongekende en het vreemde. De betovering van de exotische sensatie van het vreemde en mysterieuze die tot aan de eigen voordeur worden gebracht.

Met Cirk! 2010 strijkt in Aalst dit weekend weer een circusfestival neer. Een circusfestival, met de K van Komboloi die vanzelfsprekend niet op het appel zal ontbreken om halsbrekende en betoverende acrobatieën te dansen op het strakke koord dat het stadscentrum overspant. Van vrijdagavond 20 september tot zondagavond 22 september is er spektakel. Deze speciale activiteit is alweer een uitstekende gelegenheid voor een leuk filmpje en een unieke kleurprent voor de allerjongsten. Want komboloi is voor iedereen!


VOOR KLEURPRENT : HIER.
BEKIJK FILMPJE: HIER.

05 augustus 2010

Eenheidsworst voor komboloi

Smeer maar vast de kelen, want het wordt smeren en kelen als vanavond in Aalst een heus zangfeest wordt georganiseerd door de Vlaamse Overheid.

Over smaak valt niet te twisten, maar er is geen angst voor eenheidsworst! Want de verschillende Europese steden zullen aandacht krijgen dankzij de Spaanse single van Tom Waes en een aantal Duitse hoogvliegers uit het verleden. "Don't mention the war" en een goede gelegenheid voor een stemmige schets van Komboloi.

15 juli 2010

Verkiezingen2010: blik komboloi(3)

04 juli 2010

Verkiezingen2010: blik komboloi(2)

Verkiezingen2010: blik komboloi(1)

27 juni 2010

Sint-Gudula kapel te Moorsel.

Later meer!

Nihil novum sub sole, komboloi!

16 juni 2010

Het schooljaar loopt bijna ten einde en de leuke schoolfeesten komen in aantocht.
Bij De Duizendpootjes uit de Binnenstraat te Aalst krijgen de kindjes elke week les rond een nieuw thema en aangezien dat deze keer het onderwerp 'piraten' is vroeg de mama van de jonge Britte me om een leuke kleurprent van een piraat. Ze wist dat ik er enkele gemaakt had voor een workshop striptekenen die ik vorig jaar hield. Op aanvraag is ze HIER te downloaden voor de wereld.

13 juni 2010

VERKIEZINGEN 2010: blik komboloi.

12 juni 2010


DankDAENS, dat is wat komboloi denkt! Op 13 juni 2010 gaan alle Belgen stemmen voor een vernieuwd bestuur van het land. Dat de Belgen dat allemaal kunnen doen ( door de ingestelde stemverplichting) is mee te danken aan de heldhaftige inzet van de gebroeders priester Adolf Daens en Pieter Daens. Het Priester Daensfonds kon geen beter gelegenheid kiezen voor de organisatie van het jaarlijks huldebetoon rond de sterfdag van Priester Daens. Normaal wordt er een bloemenkrans gelegd aan het standbeeld, maar dat gaat wegens de huidige werken aan het plein niet door. De priester die zijn ziekte en tegenspoed vaak ging wegwandelen via wandelingen langs de Dender zou het zeker op prijs stellen dat Luc Devoldere, schrijver van Het Rivierenboek en hoofdredacteur van OnsErfdeel een speciale lezing geeft te Aalst. Komboloi dankt Daens. Dank DAENS, dat is wat komboloi denkt!

07 juni 2010

De sympathieke nieuwe Aalstenaars Ken en Karel, deelnemers aan het populaire VTM-televisieprogramma 'Mijn Restaurant' hebben de stad naar de finale geloodst en maken grote kans om hun pand in de Molenstraat te mogen behouden.
Op donderdag 10 juni barst in Aalst een groot feest los op de Grote Markt om het succes van de twee helden te vieren die op de helft van de tijd van de andere kandidaten zo'n verbluffend resultaat wisten te behalen. Ook komboloi wenst hen vanzelfsprekend alle succes !

03 juni 2010


Sterk de stem van een wit konijn. KIES KOMBOLOI ! U durft, u denkt, u houdt van de komboloi! In sprookjes groeien de bomen tot in de hemel, maar ook in de realiteit is het vaak niet makkelijk om feiten en fictie van elkaar te onderscheiden. Gelukkig is er nog de kunst om ons de weg te wijzen. In het beste der werelden vallen sprookje en realiteit samen en hoewel het geenszins een sprookjesboek te noemen valt, zijn er weinig sprookselachtige vertelsels als vele hoofdstukken uit ' De Kapellekensbaan' van Louis Paul Boon. Louis Paul Boon deed alsof hij over de werkelijkheid weergaf terwijl hij eigenlijk een sprookje schilderde, en of het nu eigenlijk omgekeerd was weet niemand echt zeker. Een sprekende spiegel die de waarheid toont zoals die echt zou kunnen zijn. Ikzelf zou zo'n sprookje niet durven schrijven, zo'n sprookje als in '1002 nachten' dat door Louis Paul Boon zelf zou bedacht kunnen zijn. Kennen jullie dat sprookje van '1002 nachten' ? ' ... Het is het verhaal van de nomadische helden met tulbanden en krulzwaarden die door een sprookjeswoestijn wandelen. En de bevolking van de stad had bewondering voor deze overigens beklagenswaardige mannen, waarover iedereen altijd sprak. ' s Avonds sliepen ze onder de schitterende sterren naast hun kameel. En het waren echte helden die zomaar in de woestijn konden overleven en de stadsbevolking betoverden met ogenschijnlijk wondermooie verhalen. En de kalief. Iedereen kende hem, de regent die over de stad heerste. Een knappe kalief, rijk als de zee zo diep, en altijd schitterend als de zon gekleed was hij. En de prinsessen en dames boden zich bij bosjes aan om in zijn aandacht te komen. In zijn harem verzamelde hij veertig van de mooiste dames ter wereld. Maar hij hoorde de verhalen van de heldhaftige helden uit de woestijn en werd nijdig. Als de avond viel sloop hij weg uit de slaapvertrekken om in de stallen bij een kameel te gaan slapen, maar dat had niet het gewenste resultaat en de onderdanen fronsten de wenkbrauwen. Hij richtte zich tot zijn raadsman met de vraag waarom zijn onderdanen hem geen held vonden. Daarop vestigde de raadsman de aandacht op het feit dat hij als knappe kalief over een harem van veertig vrouwen beschikte. En het in zijn geval dus vreemd was om 's avonds bij zijn kameel te gaan slapen. De kalief dankte zijn raadsman en dacht er nu snel voor te kunnen zorgen dat zijn onderdanen hem ook een held zouden vinden ... De kalief kocht negendertig nieuwe kamelen in een ver,ver land. ... ' Zo'n sprookje kan enkel door een Aalstenaar geschreven worden, en als Louis Paul Boon het niet zo druk had gehad met het schrijven van al die meesterlijke boeken en verhalen, dan had hij dit verhaal zeker geschreven!

28 mei 2010


KOMBOLOI KIJKT NAAR HET ROS!

15 mei 2010

VOOR ELKE SPANJAARD ZIT HET SNOR bij komboloi. Dos cervezas por favor, dat zingt ook die andere Tom Testeron en daarmee gaat hij op een fantastische manier een unieke uitdaging aan.
Dat vindt jullie hoogsteigen Tom Testosteron natuurlijk leuk genoeg om ten volle te steunen!!!

09 mei 2010


KOMBOLOI WENST ALLE MOEDERS EEN VROLIJKE MOEDERDAG.

Ben jij moederdag uit het oog verloren en moet je vandaag nog snel op zoek naar een leuk en origineel cadeau? Dan stuur je maar beter geen onpersoonlijke e-card. Snel even de komboloikleurprent downloaden en je hebt in geen tijd een leuk moederdaggeschenk!
Komboloi wenst bij deze ook zijn eigen moeder een fantastische moederdag!
Kleurprent: Hier.

04 mei 2010

ONTWERP STRIPPERSONAGE JAN DE LICHTE

Hier een ontwerpschets voor het strippersonage Jan De Lichte. Jan De Lichte is natuurlijk bekend als de held uit de avonturenroman van schrijver Louis Paul Boon maar het is ook een historische figuur. Hij is geboren in 1723 als zoon van Joseph De Lichte en Liesbet De Schepper te Velzeke.

Het is een uiterst tragische periode in de geschiedenis waarbij de bevolking van onze streken van een uitermate welvarend volk naar een verpauperde plattelandsbevolking wordt gedegradeerd door opeenvolgende oorlogen van verschillende mogendheden die achtereenvolgend onze gebieden overheersen en leegplunderen.
Het verhaal van Jan De Lichte is een tragisch, maar fascinerend verhaal over autoriteit, gerechtigheid en veiligheid. Na de godsdienstperikelen uit de zestiende eeuw had Vlaanderen veel van zijn verloren glorie terug gewonnen door onder andere de hopteelt en het brouwen van bier. Er was immers geen politie of permanente bescherming door de overheid die misdadigers in gevangenissen in bewaring hield en dus was het veiliger om te werken en te leven binnen de muren van een versterkte stad zoals het Middeleeuwse Aalst.
In de periode van Jan De Lichte werd dit soort beveiliging georganiseerd door de huursoldaten van de op dat ogenblik heersende macht. Diezelfde overheersers vroegen steeds hogere taksen aan de inwonenden waardoor bijvoorbeeld steeds meer drankgelegenheden 'illegaal' werden opgezet buiten de stadsmuren. De opeenvolgende overheersers rekruteerden heel wat soldatenvolk uit de lokale bevolking. Die werden uitbetaald zolang de oorlog duurde. Eens een gebied dan 'veranderde' van veroveraar vielen al die huursoldaten zonder inkomen, tenzij ze aan de slag konden bij de nieuwe machthebbers. Dat laatste moet bij de jonge Jan De Lichte meermaals gebeurd zijn. Die broeierige mix van tot de bedelstaf gedegradeerde, militair getrainde vechtersbazen die werden opgejaagd door een overheid die ze voorheen op het slagveld bekampten geven het verhaal iets gruwelijk tragisch, maar ook rebels en bewonderenswaardig.
Als Jan De Lichte in 1748 wordt opgepakt en op de Grote Markt te Aalst en samen met enkele van zijn kornuiten werd geradbraakt aan het gerechtsgebouw dat zich daar toen nog bevond, was hij pas 25 jaar. Op die leeftijd had hij al een indrukwekkende, gestructureerde en gedisciplineerde boevenbende onder zijn leiding met zelfs een eigen geheimtaal en code. De neiging bestaat vandaag makkelijk om Jan De Lichte vandaag af te schilderen als een marginaal die zich ontpopt tot gangster, maar binnen zijn leefwereld zou je toch gerust mogen zeggen dat hij alle kansen die hij kreeg ten volle heeft uitgebuit en zich niet slechter heeft gedragen dan de autoriteiten die niet alleen hem publiekelijk hebben geradbraakt, maar ook een reeks van zijn kompanen; waaronder meisjes van minder dan twintig jaar oud. Geschiedenis. Gelukkig zou komboloi nooit iemand radbraken. Nee, ook niet als ze het hem lief vragen.

01 mei 2010


REDt KOMBOLOI!

Debout les damnés de la terre
Debout les forçats de la faim
La raison tonne en son cratère
C'est l'éruption de la fin
Du passé faisons table rase
Foules, esclaves, debout, debout
Le monde va changer de base
Nous ne sommes rien, soyons tout

C'est la lutte finale
Groupons-nous, et demain
L'Internationale
Sera le genre humain (bis)

Il n'est pas de sauveurs suprêmes
Ni Dieu, ni César, ni tribun
Producteurs, sauvons-nous nous-mêmes
Décrétons le salut commun
Pour que le voleur rende gorge
Pour tirer l'esprit du cachot
Soufflons nous-mêmes notre forge
Battons le fer quand il est chaud.

L'état comprime et la loi triche
L'impôt saigne le malheureux
Nul devoir ne s'impose au riche
Le droit du pauvre est un mot creux
C'est assez, languir en tutelle
L'égalité veut d'autres lois
Pas de droits sans devoirs dit-elle
Egaux, pas de devoirs sans droits.

Hideux dans leur apothéose
Les rois de la mine et du rail
Ont-ils jamais fait autre chose
Que dévaliser le travail
Dans les coffres-forts de la bande
Ce qu'il a crée s'est fondu
En décrétant qu'on le lui rende
Le peuple ne veut que son dû.

Les rois nous saoulaient de fumées
Paix entre nous, guerre aux tyrans
Appliquons la grève aux armées
Crosse en l'air, et rompons les rangs
S'ils s'obstinent, ces cannibales
A faire de nous des héros
Ils sauront bientôt que nos balles
Sont pour nos propres généraux.

Ouvriers, paysans, nous sommes
Le grand parti des travailleurs
La terre n'appartient qu'aux hommes
L'oisif ira loger ailleurs
Combien, de nos chairs se repaissent
Mais si les corbeaux, les vautours
Un de ces matins disparaissent
Le soleil brillera toujours.


25 april 2010

KOMBOLOI HELPT TINI CLACKSON met FEEK?

Laatst las ik dat er in de jaren '80 van vorige eeuw een Engelse komiek was die een pseudo-wetenschappelijk werk heeft gepubliceerd over Leonardo da Vinci. Daarin beschreef hij een verklaring voor de vele wetenschappelijke tekeningen van allerhande machines. In het boek werden de vele geniale ontwerpen van Da Vinci voorgesteld als handige keukentoestellen als slazwierders, stoofpotten en mixers!
Tot op heden bestaan encyclopediën en didactische naslagwerken waarin deze verklaringen als waarheden worden verkondigd. Zo zie je maar, dat er niets zo onzeker is dat zogenaamd ' wetenschappelijk correcte historische waarheid'.

Vandaag is Erfgoeddag in Vlaanderen en Brussel met als thema ' Fake?'. Komboloi zal vandaag dus niet de waarheid vertellen en vraagt jullie allemaal om mijn goede vriendin Tini Clackson te steunen met haar leuke schrijfselactie !!!

21 april 2010


AFFICHE VOOR ERGGOEDDAG TE AALST door KOMBOLOI.

LIEFDE IS EEN STEEKSPEL MET KOKERS EN POKERS
. En dit jaar valt dat letterlijk op te vatten in Aalst, want ter gelegenheid van ERGGOEDDAG wil men de lokale, toevallige bezoekers verrassen en behagen met een heuse simulatie van een middeleeuws steekspel op de Grote Markt. Komboloi is natuurlijk een grote fan van het middeleeuwse leven in de Aalst. Aalst mag een stad genoemd worden dankzij Iwein Van Aelst (1100 - Kassel 1145), die nu een beetje vergeten is, maar in zijn tijd een belangrijk politicus was en van Aalst een belangrijke bloeiende stad maakte. Erggoeddag is met een zucht voorbij, maar komboloi maakte voor al zijn vrienden bovenstaande affiche met een afbeelding van Iwein van Aelst en zijn echtgenote Lauretta tijdens een steekspel op de Grote Markt te Aalst. Wil je de tekening liever als kleurprent: KLIK HIER!

20 april 2010

KOMBOLOI OVER IMMANENTE GERECHTIGHEID
Alle eer aan monseigneur Léonard, aartsbisschop van Mechelen. Hij is een geniaal communicator die zich gisteren nog helemaal in het hoekje geduwd voelde over het nakende oprakelen van een doofpotoperatie omtrent seksuele ontucht in zijn bedrijf, en vandaag heeft hij al zijn opponenten op een hoopje samen geveegd van op het centrum van het strijdtoneel waar hij staat te glunderen als een winnaar. Als al die samenhoping al niet tot promiscue seks leidt, dan wordt het op zijn minst een geslaagde campagne ter bevordering van de samenhorigheid tussen al zijn tegenstanders.
En de mens had het nu eens niet over homohaat op zich. Let wel: hier geen kwaad woord over homohaters, sommige van de beste komboloivrienden zijn homohaters. Leonards boek was nog maar op weg van pers naar Pers en een meute van zijn tegenstanders stond al op de barricaden omdat Leonard zou beweerd hebben dat homoseksuelen een vorm van 'immanente rechtvaardigheid' ondergaan wanneer ze Hiv/aidsslachtoffer zouden worden door promiscue seksueel gedrag.

Met ‘een vorm van immanente rechtvaardigheid’ bedoeld de man dat het niét om een straf(!) van god zou gaan, maar een gevolg van de manier waarop god de wereld heeft ontworpen. Léonard, die toch een man van de wereld lijkt, probeerde in een bijkomend perscommuniqué nog de voor progressieven als aanvaarde westerse wetenschap te opperen, dat wisselende seksuele contacten en/of promiscue seksueel gedrag OOK – en laten we wel wezen: waarschijnlijk zelfs frequenter- bij niet-homoseksuelen voorkomt. Maar de mening van de conservatieve tegenstanders van onze geliefde aartsbisschop was onwrikbaar omdat promiscue gedrag nu eenmaal des homo’s zou zijn. En ja, ze hebben daar recht op en mogen dus niet gediscrimineerd worden.

Wat monseigneur Léonard alléén leek te willen zeggen was dat als, pakweg, een Afrikaans meisje dat met AIDS geboren wordt en netjes huwt met de man waarmee ze elke zondag in de kerk leuke liedjes zingt om vervolgens samen allemaal aan AIDS leidende kindjes te krijgen; dat dat dan een ‘vorm van immanente gerechtigheid is’ … want god heeft de wereld nu eenmaal op deze manier gemaakt. Of iets dergelijk. Wie weet? En net als god is ook die ‘immanente gerechtigheid’ overal, zoals bijvoorbeeld een moeder die haar grieperige zoon verzorgt vervolgens ook griep krijgt omwille van een ‘immanente gerechtigheid’.

Zo bekeken lijkt er toch iets merkwaardig met die ‘immanente rechtvaardigheid’ maar het gaat hier toch om een fundamenteel katholieke gedachte van het lijden en afzien dat wij allemaal verdienen. Jawel, ze rakelen weer die erfzonde op! En wie het boek Genisis las weet dat god eerst een mannetje ontwierp dat hij Adam noemde en dat gevormd werd naar de vorm en gelijkenis van god. Om het Adam te veraangenamen in het aards paradijs voorzag god hem in een kompaan, eveneens gemaakt naar beeld en gelijkenis, en in Genesis ‘mannin’ genoemd. Twee jongetjes dus, waarbij mannin zich leek te ontpoppen als een heuse relnicht door koste wat kost Adam te overhalen om samen met hem aan gods verboden vrucht te zitten. Het verhaal is gekend, god kon het niet verkroppen en jaagde de zondige stouteriken van zijn erf. Vandaar: de erfzonde. Van ‘mannin’; misschien gestorven aan een voedselvergiftiging, vernemen we verder niets meer. Maar Adam nam de erfzonde ter harte en huwt met een wezen dat Eva genoemd wordt. Misschien een schattig chimpanseetje, Darwinisten zullen het ons wel zeggen, maar in elk geval is nooit gezegd dat het hier om de door god gecreëerde mannin zou gaan. Het is pas Eva die twee kinderen baart waarvan Adam, verjaagd uit het Aards paradijs, de vader is. Kortom, volgens de bijbel is het zo dat wie de akker ploegt omwille van de vruchtbaarheid de straf voor de erfzonde tot uitvoering brengt en mannetjes die zich gedragen zoals god Adam en Mannin geschapen heeft in het Aards Paradijs, verzaken aan die straf. En dàt vind god niet leuk, veronderstelt Léonard. Ja, en natuurlijk is het ook juist dat god zijn zoon Christus aan het kruis genageld liet sterven, de bewoners van Sodom en Gommora van de kaart veegde en van de twee eerste mensenzonen er ééntje door de andere liet doodknuppelen.

Het is de mening van katholieken géén rationele of logische lijn te trekken in door god gewilde daden zoals ze in hun lijfboek beschreven staan, maar het nu zus en een andere keer zo te interpreteren. Wat god over seks denkt is dus alleen te interpreteren, maar de geslachtsdaad met betrekking tussen man en vrouw is dé fundamentele werkstraf der erfzonde, want ( u mag me hierop zeker corrigeren ) de enige 'menselijke' wezens die door god zélf geconcipieerd werden, namelijk ' Adam, Mannin en Jezus Christus kwamen helemààl niet tot stand door dat ingewikkeld (hetero)seksueel gefrutsel. Katholieken eisen dus dat we allen gezamelijk instaan voor ons deel van de uitvoering van de erfzonde. Niet minder en ook niet meer, tot god zal beslissen dat het welletjes is geweest en de mens terug brengt naar het aards paradijs waar deze opnieuw onbewust van naaktheid alle vruchten naar hartenlust mag betasten. En deze keer wel afblijven van die boom van goed en kwaad!

Alle gekheid op een stokje over goed en kwaad. Ook komboloi vindt de stelling die aartsbisschop Léonard formuleerde van een opvallende kwaadaardigheid getuigen omdat deze verdeling zaait in de bewering dat bepaalde mensen recht hebben om ziek te worden en andere niet. Maar ook is het onwerkelijk verderfelijk omdat ze gebaseerd is op gedachten die een ernstige theologische verglijding illustreren. Het idee van de ' immanente gerechtigheid' is gebaseerd op gedachten van een 'prominente mistigheid'. En het eerste waar élke mens recht op zou moeten hebben is de 'dominante vrolijkheid' van de komboloi.

04 april 2010


7 5 14 9 1 1 12, 13 1 1 18 - 13 1 1 18 - 13 5 20 - 20 5 - 11 15 18 20 5 - 1 18 13. (F)

Wiskundigen zijn rare wezens, maar ook voor hen veranderen de tijden razendsnel door de invloed van het internationaal vertakt communicatieverkeer. Van de zeven wiskundige milleniumproblemen raken er meerdere opgelost en dit niet langer in stoffige zolderkamertjes maar open en bloot voor de hele wereld. Zo leerde ik onlangs dat een Russische wiskundige Grigori Jakovlevitsj Perelman het vermoeden van Poincaré heeft opgelost door het bewijs te vinden. Uw komboloi is verre van intelligent genoeg om het zelfs vaagweg te bevatten, maar het zou erop neerkomen dat in de driedimensionale ruimte elk driedimensionaal object te herleiden valt tot een verhouding van twee getallen en dus door plooien en kneden tot elk ander object kan gemaakt worden. Bij die potentie tot transformatie is er alleen een onderscheid tussen objecten waar gaten in zitten en objecten waar geen gaten in zitten. Dit heeft Perelman wiskundig bewezen en hoewel hij hoofdzakelijk publiceerde via internet en niet via de gangbare wetenschappelijke publicaties maakt hij volgens het Clay-instituut tot aanspraak op een geldprijs van 1 miljoen dollar. Je moet al een serieus gat in uw hand hebben om dat op te krijgen, maar die Perelman toont zich als een man uit één stuk want hij heeft de prijs geweigerd. Ouders kunnen vrolijk adem halen en straks tegen hun kinderen zeggen dat ze niet alles moeten geloven wat ze op school vertellen, maar dat ze het beter eerst even controleren op internet. Dank u, Perelman. De driedimensionele ruimte is overal onderzoeksmaterie en big business. In Hollywood is de 3D-prent AVATAR een gigantisch monstersucces dat het haast onzinkbare vlaggenschip TITANIC eindelijk heeft gekelderd, en het ene 3D-project na het andere komt bovendrijven. Uitermate boeiend allemaal om te zien hoe de dingen zichzelf vernieuwen. Gelukkig voor jullie is er nog die onverbeterlijke en oude getrouwe 23 23 23.11 15 13 2 15 12 15 9. 2 5

31 maart 2010


1 APRILVIS! Daar ziet komboloi geen graten in!


21 maart 2010


KOMBOLOI NIEUWE KOK BIJ MIJN RESTAURANT-AALST ..... ?! Ik dacht het niet, want van koken heeft Komboloi weinig kaas gegeten. Maar zolang er nog gezocht wordt naar een kok voor het restaurant in de Molenstraat te Aalst moeten jullie niet op jullie honger blijven zitten. Komboloi biedt jullie een extra pikante kleurprent aan! Bekijk hier de tekening en KLIK HIER om de tekening te downloaden. Veel plezier ! http://komboloisite.blogspot.com

16 maart 2010


Geniaal, maar met te korte arm (Moriae encomium, sive Stultitiae laus)(5)

Wie in godsnaam leest nog in het boek Makkabeën? Toch viel mijn oog laatst op een hartverscheurend hoofdstuk over de marteldood van zeven broers en hun moeder die weigeren hun joodse cultuur af te zweren.
Voor cultuur hebben we allemaal veel over, maar dit verhaal vertelt uitvoerig dat de broers en hun moeder moeten toekijken hoe ze de één na de ander op grotesk gedetailleerd beschreven wijze vermoord worden. Een martelpauze wordt nog ingelast, waarbij de moeder de kans wordt geboden om haar laatste driejarige zoon te motiveren zijn joodse cultuur af te vallen om zijn leven te behouden. Daarin heeft de moeder weinig zin want ze stelt de driejarige voor de keuze om zijn cultuur te verzaken en niet langer haar zoon te zijn of een voorbeeld te nemen aan zijn broers en zichzelf. Want in haar visie heeft ze wel haar kind gedragen maar is het de cultuur die hem zijn leven geschonken heeft. Het kind hecht aan de mening van zijn moeder en allen kennen tenslotte een monsterlijk einde. Door dit soort gebeurtenissen verenigden voorheen in verspreidde groeperingen levende groepen zich tegen de machthebbers.
Een merkwaardig maar leerrijk verhaal. In het strijdperk van waardevolle ideeën is het nooit productief om de mensen die het ene of het andere uitdragen te vernietigen. Maar terwijl de wassende maan het verleden wegspoelt duiken de frisse ideeën weer op uit het duister waarin ze verzonken lagen. Zo lang we maar naar de goede raad van onze moeder luisteren en de komboloi blijven graag zien.

08 maart 2010


KOMBOLOI VIERT VROUWENDAG!

GOED NIEUWS! Voor het eerst in tien jaar heeft jullie www.komboloi.be een nieuwe muis ter beschikking. Een computermuis met allerhande knopjes om aan te frunniken en speels te ontdekken.
Mooi; mooi, mooi! Reden om te tonen dat mijn hart vandaag nog meer bij alle vrouwen is, en bij mensen die van vrouwen houden.

04 maart 2010

Geniaal, maar met te korte arm (4)

De lente daalt langzaam neer en landt op onze gemoedstoestand om de vrolijkheid te voeden en de liefde te laten ontluiken. Maar voorlopig is het nog even vasten of doen we daaraan niet meer mee?

Ik ben benieuwd of de rozentuin in het Gentse Citadelpark opnieuw in bloei zal staan. Ze zijn zo prachtig, die rode rozen. Maar vorig jaar werden de rode rozen vervangen door stinkertjes. Het klinkt vies en het was geen gezicht maar wel noodzakelijk om de bodem weer vatbaar te maken voor de voeding van die rozen. Die prachtige rozen.

02 maart 2010


TAFELEN MET KOMBOLOI ! Alle Aalstenaars zitten op het puntje van hun stoel nu hun stad deelneemt aan het razend populaire televisieprogramma 'Mijnrestaurant'. Ook komboloi laat u niet op uw honger zitten en draagt zijn steentje bij tot de pret. Terwijl de Aalsterse kandidaten hun intrede doen in hun prachtige pand in de Molenstraat te Aalst is er reeds een originele kleurprent van striptekenaar Tom Houtman - Komboloi. KLIK HIER! Geniet ervan, kijkers! Alle succes, kandidaten ! Groeten, komboloi !

28 februari 2010

Geniaal, maar met te korte arm (3)

Overal doen indianenverhalen de ronde.
Laatst dacht ik aan dat mooie verhaal van een indiandenkoppel. De indianen van Zuid-Amerika leefden zoals vele culturen in verschillende stammen en kasten. Boven alles vereerden ze de Grote Zon. Daaronder stond iedereen in het licht en in de schaduw van de strenge sociale hiërarchie.

Het koppel in kwestie leefde in een hutje aan het strand met zicht op zee. En ze waren dolgelukkig samen. Er was niets mooier dat ze konden bedenken dan 's avonds in elkaars armen te liggen kijken hoe de zon langzaam wegzonk in de zee. Ze vertelden luidop tegen elkaar verhalen van de vruchtbare vallei die ze zich voor henzelf voorstelden achter de horizon waar de zee uit het zicht verdwijnt. Ze geloofden dat ze daar, in die vruchtbare vallei achter de horizon vrij, zonder zorgen en eeuwig zouden kunnen samenleven.

En toen zijn geliefde op zekere dag stierf was de rouwende indiaan troosteloos van verdriet en in de vaste overtuiging dat zijn overleden partner in die vruchtbare vallei hem opwachtte ging hij de zee in en zwom naar de horizon. Het schijnt dat ze elkaar daar gevonden hebben, maar het kan natuurlijk een indianenverhaal zijn.