22 april 2012

"NIETS GAAT TEN ONDER"

NIETS GAAT TEN ONDER

"Echte helden getuigen zelden ... ". Zo vatte Herman Van Veen het ooit mooi in woorden. Met vandaag het thema 'Helden' voor de Vlaamse Erfgoeddag is het een goed moment om daarover even na te denken. Wie zijn onze helden en wat hebben hun verhalen ons te vertellen, of zijn helden slechts toevallige figuranten in de spannende of tragische verhalen die anderen ons op de mouw spelden. 

Eeuwenlang ging men ervan uit dat de geletterden, meestal geestelijken de waarheid en de kennis in pacht hadden. Als we vandaag vaak meewarig terug op die halsstarrige manier waarop kerkelijke intelligentia eeuwenlang waarheden bleven verdedigen, omdat die dingen in hun boeken beschreven stonden als keiharde waarheden. Maar de wetenschappelijke wereld van vandaag lijkt soms te lijden aan diezelfde kwaal, waarbij gesteld wordt dat bijvoorbeeld op het internet eenieder informatie kan verzamelen en verspreiden, zonder dat die beweringen aan de waarheid kunnen getoetst worden. Een zeer rare bewering, want in een open forum als het internet waaraan iedereen kan deelnemen moet de filtering toch het scherpst zijn. Zo zijn er bijvoorbeeld mensen als Einstein of Newton,  die geniale wetenschappelijke theorieën opperden maar nadien zelf hun eigen ideeën links lieten liggen of betwijfelden. Bizar? Helemaal niet, want wat weten we nu zeker?  Archeologen registreren de laatste decennia bijvoorbeeld massa's imposante vondsten van de Keltische stammen die wijzen op een onverwacht gesofisticeerde cultuur, die veel verder stond dan dat wat we eeuwenlang voor waarheid namen omdat de Romeinse overwinnaars ons 'historische' bronnen schonken die een heel ander verhaal vertelden.

Julius Caesar beschreef de Kelten als minderwaardige barbaren, en riep overmoedig dat ' de teerling geworpen is', maar bij Einstein klonk het al heel wat bescheidener 'dat God niet met dobbelstenen werpt'. Zowel het Keltische- als het Romeinse rijk gingen ten onder en dat is waarschijnlijk het lot van alle helden. Maar, zolang wij er maar over kunnen vertellen zal niets uit het verleden echt ten onder gaan. Een leuke gedachte met lof voor het onderwijs! In Aalst vieren we dit jaar de honderdste verjaardag van zowel het Vrij Technisch Instituut als van de schrijver Louis Paul Boon. De schrijver die daar van school werd gestuurd omdat hij betrapt werd bij de verspreiding van ongepaste boeken. Een zaak waarvoor de schrijver later wraak nam door een fictiewerk te maken over de ongepaste moraal van de bestuurders van die betreffende school.
Komboloi brengt beide nog eenmaal bij elkaar met een nieuwe leuke kleurprent van de jeugdige Louis Paul Boon met de historische gebouwen van de school op de achtergrond. Veel plezier! kleurprent hier!

16 april 2012

STRIPVERHAAL SINT-GUDULA door KOMBOLOI!

God, Allah, Jawhe, Hiram Abiff, de gerelativeerde kwantum, objet petit-a, Andy Warhol ... Allemaal ongelooflijk verslingerd aan de komboloi! Wie een prachtige tentoonstelling wil zien met een select overzicht van Christelijke Helden, kan dankzij Brabant Strip vzw op de Vlaamse erfgoeddag met het thema Helden, terecht in Lamot, Havenwerf Mechelen tussen 10 en 18 uur.

Daar kan je afbeeldingen zien van komboloi, maar ook van veel van zijn eigen helden. Je krijgt natuurlijk heel wat Aalsterse Christelijke helden als de Sint-Gudulastrip, de prenten van Sint-Antonius en de gebroeders Daens.
Meer
info?